תקנון ותנאי שימוש

עודכן לאחרונה בפברואר 2021

 1. כללי

1.1 אתר האינטרנט shtampa (להלן: “האתר”) משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרים מותאמים אישית באמצעות רשת האינטרנט.

1.2 בעל האתר ומפעילו הוא shtampa מרחוב יצחק בן צבי 36, ראשון לציון. טלפון: 050-7977595 (להלן: “בית העסק/ בעל האתר”)

1.3 התנאים וההגבלות שבתקנון משלבים את מדיניות הפרטיות שלנו וקובעים את הבסיס עליו תוכל לבקר באתר ולהשתמש בו. אנא קרא אותם בעיון שכן הם מכילים מידע חשוב.

1.4 כל פעולה באתר ובכלל זאת רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה של הלקוח לקבל על עצמו הוראות תקנון זה ולפעול לפיהן.

1.5 התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.

1.6 אם ברצונך לשאול אותנו משהו לגבי התנאים וההגבלות האלה או שיש לך הערות לגבי האתר שלנו ניתן לשלוח  דוא”ל לכתובת info@shtampa.co.il

1.7 הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בית העסק ו/או מי מטעמו למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד בית העסק ו/או מי מטעמו על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכים להן.

בית העסק  לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה

1.8 בית העסק שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התקנון מעת לעת וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת, הנוסח האחרון הוא הנוסח המחייב.

1.9 בית העסק שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.

1.10 בית העסק שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל את היקף המוצרים וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או בית העסק בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

1.11 בית העסק שומר לעצמו את הזכות  לשדרג, לשנות, להשעות או להפסיק את פעילות האתר בין אם באופן מלא או חלקי

1.12 מובהר למען הסר ספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות מכשירי טאבלט ו/או טלפון ניידים (mobile) לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים.

 1. אופן השימוש באתר

2.1 השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד, כאשר מובהר כי מכירת המוצרים באתר הינה למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואינה מיועדת למכירה סיטונאית (בין אם במכירה בודדת ובין אם במספר מכירות על פני תקופה) ו/או למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים).

2.2 הלקוח מתחייב שלא להשתמש או להעלות, בכל דרך שהיא, כל תוכנה או חומר המכיל או שיש סיבה לחשוד שמכיל וירוסים, רכיבים פוגעים, קוד זדוני או רכיבים מזיקים העלולים לפגוע או להשחית את נתוני הפלטפורמה או להזיק או להפריע לפעולה של מחשב או מכשיר נייד של לקוח אחר או הפלטפורמה או השירותים

2.3 הלקוח מתחייב שלא להשתמש בפלטפורמה או בשירותים שלא בהתאם לתקנות השימוש המקובלות של רשתות מחשב מחוברות, כל תקני אינטרנט רלוונטיים וכל חוק רלוונטי  אחר.

2.4 אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי ללא אישור בכתב מהעסק. הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום

חרף כלליות ההוראה שלהלן, איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.

 1. הזמנה באתר

3.1 הזכאות לרכישה באתר ניתנת מגיל 18 ומעלה

3.2 התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי ישראכרט, מאסטרקארד, לאומי קארד ,ויזה וביט בלבד,  ובכפוף לאישור העסקה ע”י חברת האשראי

3.3 בעת ביצוע הזמנה באתר, יבצע בית העסק בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.

3.4 לאחר ביצוע ההזמנה, אנו נשלח אליך אישור בדוא”ל המספק לך מספר סימוכין וערך ההזמנה שחויב בכרטיס האשראי. מובהר ומודגש כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי בית העסק. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על-ידי הלקוח.

3.5 היה ולא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי, תישלח ללקוח הודעה מתאימה וההזמנה תיחשב כבטלה ובית העסק לא ישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגד בית העסק בגין ביטול ההזמנה כאמור.

3.6 בית העסק  שומר לעצמו את הזכות לשנות את מחירי המוצרים באתר ולעדכן את תיאורם ותמונותיהם. במידה שמחיר המוצר יעלה  לא תהיה השפעה על הזמנה קיימת ובתוקף.

3.7 העסק שומר לעצמו את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות סל הקניות שטרם הושלמה לגביו ההזמנה, באמצעות שליחת דוא”ל או SMS לכתובת או למספר הטלפון שהוזן על ידי הלקוח. שליחת תזכורות לצורך השלמת הזמנה וכד’ אינה מהווה “מסר פרסומי”. המשתמש מאשר בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.

 1. החומרים ואופן השימוש במוצר

4.1 התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.

4.2 המוצרים מיוצרים בעבודת יד ולכן המראה/ הצבע שלהם עשוי להשתנות

4.3 העסק אינו אחראי לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם לשימוש מקובל במוצרים

4.4 הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי על השימוש ו/או על תחזוקתו הנדרש של המוצר כגון תנאי אחסון נאותים

 1. אספקה והובלת מוצרים

5.1 אספקת המוצרים תעשה באמצעות שילוח לבית הלקוח או איסוף עצמי.

5.2 בית העסק מתחייב לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט בסעיף 3 לעיל.

5.3 במידה ונבחרה שיטת משלוח עד הבית, ישלם הלקוח עלות שילוח של 40 שקלים.

5.4 זמן האספקה יהא בהתאם למוצר שנרכש. מוצרי מדף יסופקו תוך 7 ימי עסקים.  הודעה בדבר יציאת המשלוח תשלח בדואר אלקטרוני

5.5 בהזמנת מוצר מותאם אישית, יסופק המוצר תוך מקסימום 14  ימי עסקים, תלוי בסוג המוצר.

5.6 בית העסק לא יהיה אחראי לאיחור בביצוע אספקת המוצר בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות שאינן בשליטתו  כגון שביתות ו/או תקלות, לרבות תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא”ל כמו כן העסק לא יהא אחראי בגין עיכובים שמקורם בלקוח, לרבות עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות התיאום. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות לאספקת המוצר.

5.7 באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות ו/או ספק המשלוח בית העסק יהיה  רשאי לספק את המוצרים ללקוח במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

5.8 זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים, קרי יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג

5.9 זמן אספקת המשלוח נמדד יום אחרי ביצוע ההזמנה באתר

5.10 בכל מקרה של אספקת המוצרים כאמור לעיל, על אחריות הלקוח לוודא בעת ביצוע ההזמנה בחנות, כי ניתן לשלוח את החבילה לאותו אזור ו/או מען מבוקש

5.11 עם קבלת ההזמנה, הלקוח יבדוק את תוכן ההזמנה ויודיע לבית העסק בתוך 5 ימי עסקים ככל שהתקבל מוצר חסר, מוצר פגום או שונה מהמוצר שהוזמן

 1. ביטול הזמנה

6.1 מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.

6.2 ניתן לבטל הזמנת קנייתו של מוצר מיום ההזמנה ועד 30 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת אישור ההזמנה – לפי המאוחר

6.3 זכות הביטול במקרה של טובין שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח קרי, “מוצר בהתאמה אישית” תהיה תקפה רק עד ליומים מקבלת המוצר. לאחר הסכמת הלקוח להמשך התהליך לא תהיה זכות ביטול.

6.4 עלות המשלוח בעת החזרת המוצר תחול על הלקוח

6.5 ביטול הזמנה בטרם משלוח המוצר ללקוח יעשה בכתב בהודעת דואר אלקטרוני. הביטול יכנס לתוקפו רק עם אישור קבלת ההודעה על-ידי בית העסק, ובלבד שההזמנה טרם נשלחה ללקוח או יוצרה בהזמנה אישית.

6.6 הלקוח יזוכה בסיום הטיפול בפניה תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר חזרה בבית העסק או ממועד הבקשה לביטול במקרה של הזמנה שטרם סופקה. עם הזיכוי תימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור (ולא יגבו מהלקוח דמי ביטול כלשהם).

6.7 בעת ביטול עסקה ו/או החזרה של מוצר החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע לפי התשלום ששולם בפועל.

6.8 לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית כגון מתנות, דוגמיות וכיוצא בזה.

6.9 לקוח המבקש לבטל עסקה מתבקש להימנע משימוש במוצר/ים. אין בזכותו של הלקוח לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותו של בית העסק לתבוע את נזקיו במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.

6.10 היה ולאחר ביצוע הזמנה באתר יתברר כי המוצר אזל במלאי ו/או כי לא ניתן לספקו, יישלח ללקוח דואר אלקטרוני (או שנציג בית העסק ייצור איתו קשר טלפוני) המודיע על ביטול הזמנת אותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו (לפי העניין) ולא תהיה ללקוח כל טענה כנגד בית העסק בגין זאת.

6.11 רק הלקוח המזמין (גם אם מיען את המשלוח לאחר) רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות הדין החל ולאמור לעיל

 1. ביטול עסקה על ידי בית העסק

7.1  בית העסק שומר לעצמו את הזכות לבטל מצידו עסקה אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר, כדוגמת:

7.1.1 אם יתגלה כי הלקוח הזין פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה

7.1.2  אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, ספקי בית העסק ו/או האתר

7.1.3  אם השימוש באתר הווה ו/או אפשר ו/או עודד ו/או סייע לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל,

7.1.4    אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר, ו/או במשלוח המוצר

7.1.5    במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של בית העסק.

7.1.6    במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו.

7.1.7    כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתו של בית העסק שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 1. סודיות ופרטיות

8.1 הלקוח מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים בטופס ההזמנה נעשית על-פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם.

8.2 הנתונים שהלקוח ימסור בעת הרישום יישמרו במאגר המידע של בית העסק (למעט פרטי כרטיס אשראי). מובהר בזאת ללקוח כי אינו חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יתכן שלא יוכל להשתמש בשירותי ההזמנה באתר.

8.3 בית העסק לא יעביר לצדדים שלישיים, את פרטיו האישיים של הלקוח (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותו אישית), אלא במקרים שלהלן:

8.3.1 במקרה שיפר את תנאי השימוש באתר, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

8.3.2  בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה לבית העסק למסור את פרטיו או מידע אודות הלקוח לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט.

8.3.3  כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בין הלקוח לבין בית העסק (לרבות חברות קשורות ו/או מי מטעמה).

8.3.4 בית העסק יהא רשאי למסור את פרטי הלקוח לחברת האשראי הנדרשת לאשר את ביצוע עסקת ההזמנה כאמור.

8.4 כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע המחמיר ביותר PCI DSS Level 1 ופרטים אלו לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי בית העסק. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, בית העסק לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

8.5 בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע על הלקוח ממס’ מקורות:

8.5.1  מידע שהלקוח מוסר ביודעין. הנרשם לאתר מאשר שהוא מסר את המידע אודותיו מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה. הלקוח יהא אחראי באשר לנכונות המידע הנמסר על ידו;

8.5.2 מידע שמתקבל כתוצאה משימוש באתר (מידע סטטיסטי ומצטבר לדוגמה, פרסומות שהלקוח קרא באתר, העמודים שבהם צפה, הצעות והשירותים שעניינו אותו וכד’);

8.5.3 השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות ובכלל זה: שיפור חווית המשתמש, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים, התאמת תכנים ושירותים ללקוחות וטעמם, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב-SMS ודוא”ל), לרבות באמצעות טכנולוגיית “עוגיה” (Cookies). ניתן לדרוש הסרה מרשימת הדיוור בכל אחת מהדרכים הבאות (מובהר כי, ההסרה מרשימת הדיוור תתבצע בתוך 48 שעות ממועד קבלת בקשת ההסרה)

לחיצה על כפתור “הסרה” בתחתית דוא”ל שנשלחה ו/או באמצעות שליחת בקשה באמצעות דוא”ל לכתובת info@shtampa.co.il /הודעת sms חוזרת או התקשרות למענה ממוחשב המצוין בהודעת sms.

 1. אחריות

בית העסק לא יהיה אחראי בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.

 1. דין וסמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון זה ותנאי השימוש תישמע אך ורק בבתי המשפט בישראל.

Updating…
 • אין מוצרים בסל הקניות.